Sukladno odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17, 118/18) i mjerama aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, direktor Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. objavljuje

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Komunalnom trgovačkom društvu Čabar

U cilju korištenja mjere “6.2.- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Komunalnom trgovačkom društvu Čabar 2019.