Za dan 21. studenog 2019. godine (četvrtak) sazvana je XIX. sjednica Gradskog vijeća grada Čabra koja će se održati u dva dijela.

Poziv 19. sjednica Gradskog vijeća

Poziv nastavka 19. sjednice Gradskog vijeća