Obavještavaju se svi obveznici plaćanja komunalne naknade da je prilikom dostave rješenja o komunalnoj naknadi, vraćen velik broj nepreuzetih pošiljki.
S obzirom da je ovogodišnja dostava rješenja o komunalnoj naknadi uređena Općim poreznim zakonom („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18), čl. 29. st. 5. propisuje da se porezni akt vraća poreznom tijelu ako nakon drugog pokušaja dostava ne bude izvršena ili u slučaju kada sudionik odbije primiti porezni akt. Stavkom 6. članka 59. na mjestu dostave ostavlja se potpisana pisana obavijest sudioniku u kojoj se naznačuje datum i vrijeme pokušane dostave, mjesto gdje se porezni akt može preuzeti i pravne posljedice nepreuzimanja poreznog akta.

Jedinstveni upravni odjel je tijekom lipnja 2019. godine poslao obavijesti obveznicima plaćanja komunalne naknade koji nisu osobno preuzeli porezni akt-Rješenje za komunalnu naknadu, da isti mogu podignuti u prostorijama Grada Čabra svakim radnim danom od 07,00-15,00 sati.

Kako još uvijek postoji veći broj nepreuzetih pošiljki, obavještavaju se obveznici plaćanja komunalne naknade da ukoliko ne preuzmu rješenje, dostava će se smatrati izvršenom 15-og dana od dana kada je na adresi dostave ostavljanja obavijesti o pokušanoj dostavi.

Sva dodatna pitanja oko dostave rješenja možete uputiti na e-mail adresu sanja.arh.fucak@cabar .hr ili na broj telefona 829-576.