Rješenje o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra
Rješenje o imenovanju proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra
Rješenje o određivanju biračkih mjesta
Rješenje o imenovanju članova biračkog odbora – Čabar
Rješenje o imenovanju članova biračkog odbora – Prezid
Rješenje o imenovanju članova biračkog odbora – Tršće
Rješenje o imenovanju članova biračkog odbora – Gerovo
Rješenje o imenovanju članova biračkog odbora – Plešce