Na temelju članka 57. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 33/09, 28/10, 27/12, 14/13, 10/16 i „Službene novine grada Čabra“ 01/18, 06/18) i članka 5. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu grada Čabra („Službene novine grada Čabra 01/18) gradonačelnik grada Čabra donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Čabra

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čabra :
1. k.o. Čabar, zk.ul. 1525, kč. br.6988/75, dvorište, površine 39 m2

Tekst natječaja