Na temelju članka 2. Odluke o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša („Službene novine grada Čabra“ 08/18) gradonačelnik Grada Čabra raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija u školskoj/fakultetskoj godini 2019./20., učenicima i studentima sportašima, s prebivalištem na području grada Čabra.
Dodjeljuju se 2 učeničke i 2 studentske stipendije, a natječaj je otvoren do 31. siječnja 2020. godine (PETAK) do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

Tekst natječaja
Prijavni list
Izjava i suglasnost kandidata