Centar za poljoprivredu Primorsko-goranske županija poziva vas na edukaciju na temu:

– Primjena stajskog gnoja na livadama i pašnjacima
– Kako pravilno suzbijati parazite domaćih životinja

Pozivamo Vas da prisustvujete predmetnoj edukaciji koja će se održati u utorak 28. siječnja 2020. godine u 10,00 sati u Hotelu Bitoraj na adresi: Sveti križ 1, 51322 Fužine.
Predmetnu edukaciju održati će izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, dr.med.vet. i prof.dr.sc. Josip Leto sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednika da se odazovu na ovaj poziv te svojim prisustvom doprinesu kvaliteti rada ove stručne edukacije.