Predmet jednostavne nabave na koju se odnosi odluka o odabiru:

Nabava opskrbe električnom energijom – potrošnja

Obavijest o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda