Temeljem rezultata na pismenom testiranju kandidati koji su uspješno položili test pozivaju se na intervju 25.02.2020. (utorak) u 9.00 sati u prostoru Narodne knjižnice ˝Ivan Žagar˝ Čabar, na adresi Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar.

Kandidati koji su zadovoljili pismeno testiranje:
1. Edin Blažević, Rijeka
2. Eleonora Piščević, Čabar
3. Mirjana Žagar, Prezid.

Na web stranici Grada Čabra – Knjižnica, biti će objavljen popis kandidata koji se pozivaju na razgovor (intervju).

Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar
ravnateljica Sintija Žurga Paripović, mag.bibl.