Na temelju članka 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra (SN PGŽ 23/15), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čabra, utvrđuje pravovaljanom te objavljuje:

1. Listu kandidata za vijeće Mjesnog odbora Gerovo i Zbirnu listu kandidata za vijeće Mjesnog odbora Gerovo

Kandidacijska i zbirna lista