Sukladno prijedlogu Stožera civilne zaštite Primorsko – goranske županije, gradonačelnik grada Čabra donosi Odluku o ograničenju rada ugostiteljskih objekata i zabrani odvijanja svih sportskih aktivnosti, ostalih rekreativnih aktivnosti te kulturnih i ostalih društvenih aktivnosti.

Odluka gradonačelnika