Ministarstvo financija, Porezna uprava, s ciljem preventivnog postupanja i zaštite građana, prenosi uputu korisnica njihovih usluga.