Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) obavještavaju se mještani naselja Gerovski Kraj da prokuhavaju vodu za piće do sutra, 21. ožujka 2020. godine do 12,00 sati. Vodu za piće je potrebno prokuhavati zbog vršenja čišćenja kaptaže.
Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je prokuhavanje vode namijenjene za piće kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama sve do zdravstvenog ispravnog nalaza.

Molimo Vas za razumijevanje.
Čabar, 20. ožujka 2020. godine

Direktor
Mladen Stjepan Vitković, ing.građ.