Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada na području MO Prezid da će se radi zimskih uvjeta komunalni otpad prikupljati 27.03.2020. (u PETAK).

Ovim putem molimo cijenjene korisnike usluga na području MO Prezid za razumijevanje.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.