Vezano uz izdavanje propusnica koje su u nadležnosti Stožera civilne zaštite grada Čabra, a to je isključivo zbog: “vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama, ili kupnje hrane i osobnih potrepština” , obavještavamo Vas da se iste mogu preuzeti u sjedištu Stožera civilne zaštite grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar (gradska uprava grada Čabra) svakim radnim danom od 7,00- 15,00 sati.
Zahtjev je potrebno uputiti telefonski na broj 829-490 ili 098/983 07 57 ili putem e-maila: info@cabar.hr. Propusnica će se izraditi ukoliko je razlog opravdan, te će Vam se ista uručiti na ulazu u gradsku upravu grada Čabra ili putem e-maila.

Za kretanje unutar područja grada Čabra, propusnica Vam nije potrebna (npr. iz Prezida slobodno možete u Gerovo). Građani koji imaju prebivalište ili boravište na području grada Čabra, da bi područje Čabra napustili moraju imati propusnicu. Tko izdaje propusnice (po vrsti razloga) navedeno je u Odluci stožera civilne zaštite RH:
– odgovorne osobe u pravnoj osobi (tvrtke, institucije i sl.): za promet i kretanje nužno za opskrbu, dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, izvješćivanje javnosti, putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID19
– izabrani liječnik obiteljske medicine : za stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb
– nadležni stožeri civilne zaštite: odlazak zbog vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama te kupnja hrane i osnovnih potrepština.

Molimo građane prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje propusnice kao i odgovorne osobe u pravnim osobama u pogledu izdavanja propusnica, na odgovorno postupanje i traženje/izdavanje istih u doista opravdanim situacijama. Ukoliko ćemo sada nemilice štampati propusnice, nismo napravili ništa. Svi ćemo se, kao i do sada, kretati svugdje, samo sa papirom u ruci. Stoga, apeliramo na najviši nivo društvene odgovornosti i razumnog ponašanja!

Stožer civilne zaštite grada Čabra
Načelnica, Ivana Lakota