Gradsko vijeće grada Čabra donijelo je odluku o odgađanju izbora za vijeće mjesnog odbora Gerovo.

Odluka o odgađanju provedbe izbora za članove vijeća mjesnog odbora Gerovo