Slijedom događaja, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u dogovoru sa Nacionalnim kriznim stožerom civilne zaštite ovlaštena je izdavati propusnice OPG-ovima za mogućnost kretanja iz mjesta prebivališta prema destinacijama nužnim za poljoprivrednu proizvodnju i prodaju.
Voditelji službi za stručnu podršku – područnih jedinica/načelnici sektora/voditelji službi dužni su ovjeriti prema zadanom predlošku propusnice (u privitku) uz prethodni uvid u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Uz potpis na propusnici mora biti i pečat MP.
Zahtjevi će se zaprimati popunjavanjem elektronskog obrasca (dostupnog na linku: https://www.savjetodavna.hr/propusnice/) ili telefonskim putem 091/4882793, a potvrde se šalju potpisane i pečatirane elektroničkim putem (e-mail) ili drugim komunikacijskim kanalima i aplikacijama (Viber, WhatsApp, Messenger). U iznimnim slučajevima biti će moguće osobno preuzimanje propusnice uz izbjegavanje direktnog kontakta, propisane mjere uz osobne mjere zaštite, te držanje razmaka od najmanje 2 m, a na otvorenom minimalno 1 m.
Radi što bržeg i lakšeg popunjavanja i izdavanja propusnica, voditelj službe/načelnik sektora treba unutar svoje županije-područne jedinice/sektora/službe organizirati rad tj. popunjavanje i provjeru.
Svi voditelji službi za stručnu podršku – područnih jedinica trebaju obavijestiti krizni stožer civilne zaštite u svojoj županiji o izdavanju propusnica koji je u dogovoru sa Nacionalnim kriznim stožerom civilne zaštite.