Načelnica Stožera CZ grada Čabra Ivana Lakota, stupila je u kontakt sa nadležnim službama Republike Hrvatske kako bismo pokušali olakšati postupanje građana RH, stanovnika grada Čabra, koji svakodnevno, zbog odlaska na posao, prelaze granični prijelaz Republike Hrvatske i Slovenije.
Kršenjem mjera samoizolacije neće se smatrati samostalno obrađivanje poljoprivredne površine koja se nalazi u sklopu kuće u kojoj je prebivalište osobi u samoizolaciji. Nužno je poštivanje propisa da se do poljoprivredne površine ne dolazi preko tuđeg zemljišta, da se obrađivanje ne vrši u skupini i da se tijekom vršenja poljoprivrednih radova ne ostvaruje nikakav kontakt sa trećim osobama.
Za sva daljnja pitanja slobodno se obratite na broj 051/829-490.

Stožer civilne zaštite grada Čabra
Načelnica, Ivana Lakota