Pozivamo sve stalne, dobrovoljne darivatelje krvi Gradskog društva Crvenog križa Čabar i one koji to žele postati, da se odazovu 2. (drugoj) ovogodišnjoj akciji darivanja krvi na području grada Čabra, koja će se održati: 24. travnja 2020. godine (PETAK) u Gerovu, prostorija NK „SNJEŽNIK“, Zagrebačka 8, od 09,00 – 12,30 h, te u Prezidu, zgrada Osnovne škole, Goranska 103 od 14,00 – 17,30 h.

Ljubazno molimo sve Vas da poziv prenesete svima za koje smatrate da su zainteresirani ili znaju da su darivatelji krvi, budući pozivi poštom nisu upućivani.

Zahvaljujemo na Vašoj humanosti!
GD CK Čabar