Udruga privatnih šumovlasnika Čabar poziva sve vlasnike i posjednike šuma te zainteresiranu javnost, na prezentaciju šumarskih mjera iz programa ruralnog razvoja:

OPERACIJA 8.5.1. KONVERZIJA DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA I ŠUMSKIH KULTURA
OPERACIJA 8.5.2. USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE

četvrtak 04.06.2020. u 19.00 sati
Gradska vijećnica grada Čabra, Narodnog oslobođenja 1, Čabar

www.ups-cabar.hr, info@ups-cabar.hr, www.facebook.com/UPSCabar