Temeljem:

1. Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javnih površina u vlasništvu grada Čabra (Službene novine Grada Čabra br. 3/20);
2. Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada Čabra (Službene novine Grada Čabra br. 3/20);
3. Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na potrošnju (Službene novine Grada Čabra br. 3/20); te
4. Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore (Službene novine Grada Čabra br. 3/20),

Obveznici koje obuhvaćaju odluke imaju pravo na oslobođenje od plaćanja navedenih naknada u razdoblju od 1. ožujka 2020. godine do 31. svibnja 2020. godine.
Pozivaju se svi obveznici koji ostvaruju navedena prava da do 31.07. 2020. godine podnesu zahtjeve za oslobođenje.
Zahtjevi se predaju osobno na adresu Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar ili putem e-mail adrese: sanja.arh.fucak@cabar.hr.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051/ 829 – 576.
Zahtjeve možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje javnih površina u vlasništvu grada Čabra

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada Čabra