Objava 09.06.2020.:

Grad Čabar objavljuje poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave, Legalizacija objekata u vlasništvu Grada Čabra, evidencijski broj EV-46/20.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – LEGALIZACIJA

Objava 17.06.2020.:

OBAVIJEST O ODABIRU I ZAPISNIK