Na temelju članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13 i 10/16) i članka 6. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem na području grada Čabra (“Službene novine broj 01/18) raspisuje se natječaj za za zakup poslovnog prostora:

1. Gerovo, Eugena Kvaternika 43, površine 30,00 m2 (prostor bivše Erste banke)
2. Prezid, Goranska 112/1, površine 94,03 m2 (prostor bivšeg ugostiteljskog objekta sa terasom)

Tekst natječaja objavljen je na oglasnoj ploči grada Čabra.