Prenosimo obavijest o načinu kontaktiranja i ostvarivanja prava osiguranika/korisnika kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Područne službe u Rijeci za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

Obavijest kontakti HZMO PS Rijeka