Obavijest o završetku radova

Obavještavamo da ćemo radove na poravnanju terena u dvorištu i na prilaznom putu prema Osnovnoj školi “Petar Zrinski“ Čabar, PŠ Gerovo, izvršiti u srijedu, 30.09.2020. godine.

Molimo Vas za razumijevanje.

Čabar, 29. rujna 2020. godine

KD Čabranka d.o.o. Čabar

Direktor
Mladen Stjepan Vitković, ing.građ.