Objava 23.09.2020.:

Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave : Građevinski radovi na uređenju parkirališta u Čabru.

Provodi se postupak jednostavne nabave.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Troškovnik

Objava 29.09.2020.:

Obavijesti o odabiru i zapisnik