Na prijedlog stožera Civilne zaštite Primorsko – goranske županije uvedene su nužne epidemiološke mjere za područje Primorsko – goranske županije koje stupaju na snagu dana 05. listopada 2020. godine.

Odluka o uvođenju nužnih epidemiolooških mjera za područje Primorsko-goranske županije