Dana 03. studenog 2020. godine u Čabru, na inicijativu gradonačelnika grada Čabra Kristijana Rajšela, održan je sastanak sa vlasnikom tvrtke Natural Recycling Company d.o.o. iz Pazina, Gianfrancom Schiavonom i njegovim suradnicima. Sastanak je sazvan slijedom informacija da navedena tvrtka u Prezidu, u prostoru bivše tvornice Finvest Corp-a namjerava pokrenuti djelatnost spaljivanja otpada.

Prema dobivenim informacijama tvrtka Natural Recycling Company d.o.o. uzela je u zakup predmetni poslovni prostor. Namjera im je u tom prostoru obavljati djelatnost mehaničke obrade neopasnog industrijskog otpada (poput plastike, gume, tekstila i slično) koja podrazumijeva usitnjavanje, sortiranje, prešanje i pakiranje istog, bez spaljivanja. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, kao nadležnom tijelu za izdavanje dozvole o početku rada, još nije podnesen zahtjev za pokretanje upravnog postupka i tvrtka je trenutno u pripremi potrebne dokumentacije.

Mjesni odbor Prezid žurno će sazvati sastanak na kojem će se prenijeti sadržaj susreta sa predstavnicima pazinske tvrtke u potpunosti, a o mjestu i terminu sastanka obavijest će prenijeti predsjednik Mjesnog odbora Prezid.

Još jednom napominjemo da čvrsto stojimo uz mještane Prezida, svaka aktivnost i daljnji postupak Grada uskladiti će se sa njihovim mišljenjem i bez njihove suglasnosti Grad Čabar neće pristati na pokretanje nikakve djelatnosti vezane uz otpad. Sve ostale aktivnosti dogovoriti će se na nivou mjesnog odbora kao legitimno izabranog predstavničkog tijela mještana Prezida.

Grad Čabar