Prema dobivenim podacima Stožera Civilne zaštite PGŽ, na području Grada Čabra, na dan 09.11.2020. godine nema novooboljelih osoba od zaraze COVID-19.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota