Prema dobivenim podacima Stožera Civilne zaštite PGŽ, na području Grada Čabra, na dan 12.11.2020. godine dvije su novooboljele osobe od zaraze COVID-19.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota