Na području Grada Čabra, na dan 15.11.2020. godine nema novooboljelih osoba od zaraze COVID-19.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota