Na području Grada Čabra, na dan 16.11.2020. godine nema novooboljelih osoba od zaraze COVID-19.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra

Ivana Lakota