Nakon provedenog postupka prikupljanja prijava na Javni poziv, objavljuje se Odluka o rasporedu sredstava za sufinanciranje tehničke pomoći (troškova konzultanata) za prijavu projekata na EU natječaje u 2020.g.

Odluka o rasporedu za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2020. g.