Na području Grada Čabra, na dan 24.12.2020. godine jedna je novooboljela osoba od zaraze COVID-19.
Molimo sve da poštuju mjere stožera i odgovorno se ponašaju!

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota