Na području Grada Čabra, na dan 26.12.2020. godine nema novooboljelih osoba od zaraze COVID-19.
Zahvaljujemo svima na odgovornom ponašanju!

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota