Na području Grada Čabra, na dan 03.01.2021. godine nema novooboljelih osoba od zaraze COVID-19 .

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota