Na području Grada Čabra, na dan 05.01.2021. nema novooboljelih osoba od zaraze COVID-19 .

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota