Na području Grada Čabra, na dan 09.01.2021. jedna je novooboljela osoba od zaraze COVID-19 .

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota