Na temelju članka 2. Odluke o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša („Službene novine grada Čabra“ 08/18) gradonačelnik Grada Čabra raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/fakultetskoj godini 2020./21., učenicima i studentima sportašima, s prebivalištem na području grada Čabra.

Dodjeljuju se 2 učeničke i 2 studentske stipendije, a natječaj je otvoren do 29. siječnja 2021. godine (petak) do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

Tekst natječaja

Prijavni list

Izjava i suglasnost kandidata