Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 ), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj: 23/17, 72/17 i 52/19), članaka 24. i 45. Statuta Turističke zajednice Gorskog kotara („Službene novine Općine Fužine“ 2020/br.-10/119), te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Gorskog kotara o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na sjednici dana 29. prosinca 2020. Turističko vijeće Turističke zajednice Gorskog kotara raspisuje natječaj za imenovanje direktora/direktorice TZ Gorskog kotara.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj za direktora TZ Gorski kotar