Matični ured Čabar u periodu od 18. do 29. siječnja 2021. godine NE RADI.

U navedenom periodu poslove osobnih stanja građana i poslove registra birača za Grad Čabar obavljati će Matični ured Delnice.
U slučaju potrebe građani mogu kontaktirati Matični ured Delnice na tel. 354-638 i 354-639 ili putem elektroničke pošte na e-adresu: mu.delnice@pgz.hr

Putem sustava e-Građani može se pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.
Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.