Na području Grada Čabra, na dan 22.01.2021. jedna je novooboljela osoba od zaraze COVID-19 .
Molimo sve za odgovorno ponašanje i poštivanje svih mjera Stožera.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota