Na temelju članka 40. Statuta Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 33/09, 28/10, 27/12, 14/13, 10/16 i „Službene novine grada Čabra“ 01/18, 06/18) i članka 72. stavaka 1. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/13, 01/18, sazivam XXIX. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čabra dana 28. siječnja 2021. (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u Galeriji „Vilim Svečnjak“ dvorca Zrinski u Čabru

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
– verifikacija zapisnika sa XXVIII. sjednice održane 21. prosinca 2020. godine

1. Poslovanje trgovačkog društva „KD Čabranka d.o.o.“, u vlasništvu Grada Čabra
– izvjestitelj: Mladen Stjepan Vitković, član uprave

Uljudno Vas molimo za nazočnost, a u slučaju Vaše spriječenosti, javite nam na tel: 051/829-490 (A. Lipovac).

Predsjednica Gradskog vijeća:
Vazma Malnar, v.r.

Gradsko Vijeće – 29. sjednica – Poziv