Dana 06. i 07. veljače 2020. godine (subota i nedjelja), u vremenu od 07:00 sati (subota) do 9:00 sati (nedjelja), vršiti će se sanacija propusta na nerazvrstanoj cesti GA 68 Skednari – Baraka (ispred raskršća za Srednji Hrib i Podgrič iz smjera Mogušari).

Molimo mještane naselja Srednji Hrib, Podgrič i Kupari, te sve koji imaju namjeru odlaska do izvora Kupe, da koriste obilaznu cestu Gerovo – Hrib (Skednari) – Markci – Srednji Hrib – Podgrič – Kupari.

GRAD ČABAR
Jedinstveni upravni odjel