Na temelju članka 57. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 33/09, 28/10, 27/12, 14/13, 10/16 i „Službene novine grada Čabra“ 01/18, 06/18) i članka 5. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu grada Čabra („Službene novine grada Čabra 01/18) raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čabra: k.o. Prezid, zk.ul. 1847, kč. br. 5084/4, prirodno, neplodno zemljište, površine 189 m2

Tekst natječaja preuzmite ovdje.