Na području grada Čabra, na dan 23.02.2021. nema novo oboljelih osoba od bolesti COVID 19.
Za dan 22.02.2021. tablica nije bila objavljena.

Molimo građane da se i dalje ponašaju odgovorno i poštuju mjere Stožera!
Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota