Na području grada Čabra, na dan 27.02.2021. nema novo oboljelih osoba od bolesti COVID 19.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota