Grad Čabar
Projekt „ZAŽELI -program zapošljavanja žena“
„Starimo zajedno“
Ožujak/2021

„ZAŽELI – program zapošljavanja žena “

Grad Čabar u razdoblju od kolovoza 2018, godine do siječnja 2021. godine na svom je području provodio je Europski projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Projekt se provodio u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u razdoblju od 2014. do 2020. godine. U cijelosti sufinanciran od strane Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Tim projektom na području našega grada na dvadeset i četiri mjeseca (24) omogućeno je zapošljavanje trinaest (13) žena, pripadnica ranjive skupine što znači starije od 50 godina s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća prilikom zapošljavanja na tržištu rada.
Žene starije od 50 godina susreću se sa problemom zapošljavanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a u ruralnim područjima kao što je naše, taj problem još je izraženiji. Iz tih razloga, prva prijava i provođenje projekta „ZAŽELI“ te njihovo zapošljavanje u sklopu istog, višestruko je koristilo i olakšalo život našim sugrađankama. Zapošljavanjem tih trinaest djelatnica Grad Čabar olakšao je njihovu svakodnevicu i spriječio dnevne migracije u potrazi za zapošljavanjem u susjednim mjestima, susjednoj Sloveniji ili možda negdje i izvan tih granica. U životnoj dobi u kojoj se nalazi ta skupina radnica, od kojih mnoge imaju zavidan broj godina radnog staža i to najčešće u teškim uvjetima koji nisu uvijek bili prikladni za rad žena (rad u drvnoj industriji, na otvorenim i hladnim pogonima), ovakav oblik zapošljavanja putem projekta za njih je od velike važnosti. Sudionicama projekta, pripadnicama ciljane skupine, rad sa ljudima starije životne dobi i pružanje pomoći u njihovim kućanstvima bilo je svakako prihvatljivije i lakše. Takav oblik rada bez težih fizičkih poslova pridonio je većem zadovoljstvu zaposlenih žena, ali i krajnjih korisnika kod kojih se usluga u kućanstvu obavljala.
Kada uzmemo u obzir da je zapošljavanje trinaestero žena rezultiralo pružanjem pomoći za preko devedeset (90) osoba starije životne dobi na našem području, kao i određenom broju osoba mlađe životne dobi koje su zbog svog narušenog zdravstvenog stanja bile uključene u projekt, jasno je da su te brojke pokazatelj izuzetne uspješnosti i koristi projekta „Zaželi“ u našem kraju. Za preko devedeset osoba, zaposlene žene svakodnevno su bile na raspolaganju kroz razne oblike pomoći. Svima njima a osobito onima u trećoj životnoj dobi koji su najčešće sami u svojim domovima, pružanje podrške i osjećaja pripadnosti zajednici u kojoj živimo od iznimne je važnosti.. Kroz ovakav način pomoći produžen im je boravak u njihovim kućanstvima u kojima se najbolje i najsigurnije osjećaju te olakšan svakodnevni život, a time i smanjen pritisak na Zdravstvene ustanove i Domove za starije osobe. Fizička pomoć svakako je dobrodošla, no ponekad više od toga znači i pomaže lijepa riječ, obilazak, dokaz da niste sami i da vas zajednica u kojoj živite cijeli život, nije zaboravila. Upravo to su najveće vrijednosti ovog projekta.
Svi ti pozitivni pokazatelji projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“ kojih je kroz dvije godine rada na terenu bilo jako mnogo, od zaposlenih žena do velikog broja krajnjih korisnika razlog su za ustrajanje u ovakvom obliku rada i pomoći i poduzimanje svih potrebnih radnji da se on na čabarskom području nastavi.

Sa prvim ostvarenim uvjetima koji su bili mogući, Grad Čabar se novom prijavom javio na novi natječaj. Početkom siječnja 2021. Godine, pozivom na dostavu projektnih prijedloga od strane Grada Čabra kao nositelja projekta u suradnji sa projektnim partnerima, a to su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka, podružnica Čabar, napravljena je i dostavljena nova prijava. Prijava, sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom upućena je prema Nadležnim tijelima odgovornim za nastavak projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – FAZA II.“
Novom prijavom Grad Čabar planira zaposliti petnaest (15) žena, pripadnica ciljane skupine koje bi na čabarskom području vodile brigu i obavljale uslugu pomoći krajnjim korisnicima kroz razne aspekte. Velikom broju kućanstava i korisnika omogućila bi se podrška te pomoglo osigurali i podići bolju kvalitetu života i socijalnu uključenost kroz razne oblike pomoći.
Prva administrativna provjera „ZAŽELI- program zapošljavanja žena – FAZA II“ je provedena i odobrena od strane Nadležnih tijela, a slijedom toga očekujemo skorašnju odluku o nastavku financiranja i produžetku projektne aktivnosti. To znači da je Grad Čabar i ovaj put potpuno i kvalitetno pripremio dokumentaciju i izvršio prijavu, a što je odrađeno unutar Jedinstvenog upravnog odjela bez vanjskih konzultanata.

Iskustvo provedbe prvog projekta dalo nam je smjernice i pokazatelje koji dijelovi vođenja su bili kvalitetni, kao i one na kojima moramo poraditi da bi usluga pomoći u kućanstvu krajnjim korisnicima bila kvalitetnija i bolja.
Uvijek u svemu kroz život, tako i na ovom projektu postoje mišljenja da se može bolje, više, jače… sudionici projekta, kao i svi koji su na bilo koji način pridonijeli njegovom ostvarenju i provođenju, slažu se sa time i rade u tom smjeru.
Upravo iz tog razloga, sa puno volje i pozitivne energije pristupamo realizaciji novog projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – FAZE II“ UP.02.1.1.13.0446 kojeg je Grad Čabar prijavio pod nazivom „STARIMO ZAJEDNO – faza II“. Sa zadovoljstvom pripremamo sve potrebne predradnje za početak rada, a time i Ispunjenje osnovnih ciljeva projekta a to su: zapošljavanje petnaest (15) djelatnica na našem području i poboljšanje kvalitete života za stotinjak krajnjih korisnika u njihovim kućanstvima.

Program je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta u I fazi iznosila je 2.409.478.50 kn što je grad Čabar odgovornim, stručnim i transparentnim radom u potpunosti proveo i dokazao namjenski i zakoniti utrošak sredstava te je iskoristivost istih visokih 99 %!

Grad Čabar
„ZAŽELI – program zapošljavanja žena“