Na području grada Čabra, na dan 02.03.2021. jedna je novo oboljela osoba od bolesti COVID 19.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota