Na području grada Čabra, na dan 06.03.2021. nema novo oboljelih osoba od bolesti COVID 19.
Hvala na odgovornom ponašanju.
Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota